NIEUW TELEFOONNUMMER: 014 49 06 49
Noodgeval in het weekend? Vanaf zaterdag tem maandag 7u, wordt u automatisch doorverbonden met de dierenarts van wacht.

Officiële gegevens

Polaster Caroline bvba
Buitenheide 38
2400 Mol
info@dierenartspolaster.be
0474 82 61 56
BE 0885.399.271
Dierenarts Polaster
Ordenummer N3975
Erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België

Orde der Dierenartsen

De onderneming is ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:

De Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel. 09 225 818 – fax 09 225 495
e-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Code der Plichtenleer

Dierenartsen dienen zich te houden aan de Code der Plichtenlieer. Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be).

Geneesmiddelendepot

De dierenartsenpraktijk beschikt over een eigen geneesmiddelendepot met als nummer DP1/2400/1065 en heeft Polaster Caroline als depotverantwoordelijke.

De bevoegde autoriteit ter zake:

FAGG - DG inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel. 02 524 80 00
e-mail: inspection@fagg.be

Vergunningen

De dierenartsenpraktijk beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming.

De bevoegde autoriteit ter zake:

FANC
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc-fgov.be

Wettelijke info